Program

Bilimsel Program

29.11.2023
08.00-12.00 USG kursu
13.00-13.30 Açılış
13.30-14.00 Çocuk Ürolojisinde Radyolojik Görüntüleme Emin Balkan, Halil Tosun
– Figen Palabıyık
14.00-14.45 Zor vakalar paneli: Üreterovezikal Darlık Haluk Emir, Figen Palabıyık
– Beytullah Yağız, İsmail Yağmur, Raziye Ergün
14.45-15.15 Kahve Molası
15.15-16.15 Bildiri oturumu Aydın Yağmurlu, Tuğçe Merve Orbay
15:15-15:19 SS-1 Gömük Penisde Düz Kas Myozin Ağır Zinciri İzoform İfadelerinin Değerlendirilmesi
15:19-15:23 SS-2 Sağlıklı Ve Hipospadiaslı Çocuklarda Fgf-8, Fgf-10, Fgf Reseptör 2, Androjen Reseptörü, Östrojen Reseptörü Alfa Ve Beta Karşılaştırılması
15:23-15:28 Tartışma
15:28-15:32 SS-3 Llm’Ler Hipospadias Konusunda Ebeveynlere Kaliteli Hasta Bilgisi Sağlayabilir Mi?: Chatgpt 3.5 Ve Google Bard’In Karşılaştırılmalı Bir Çalışması
15:32-15:36 SS-4 Distal Hipospadias Cerrahisi Yapılan Hastalarda Hastane Yatış Sürelerinin Hasta Ve Aile Memnuniyetine Etkisi
15:36-15:40 Tartışma
15:40-15:44 SS-5 Proksimal Hipospadias Yönetimi: Tek Merkezde 22 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz
15:44-15:47 SS-6 Opere Ağır Hipospadiaslı Olguda Erişkin Dönem Cinsiyet Disforisi
15:47-15:51 Tartışma
15:51-15:54 SS-7 Sünnet Sonrası Tanı Konulan Üretral Duplikasyon Olgusunun Yönetimi
15:54-15:57 SS-8 Nadir Bir Kombinasyon: Konjenital Anterior Üretral Divertikül Ve Posterior Üretral Valv
15:57-16:01 Tartışma
16:01-16:04 SS-9 Depremzede Hastada Penil Nekroz Olgu Sunumu
16:04-16:07 SS-10 Hipospadias Onarımı Sonrası Ender Rastlanan Bir Olgu: Taşlı Divertikül
16:07-16:10 SS-11 Aposti: Vaka Sunumu Ve Literatür Derlemesi
16:10-16:15 Tartışma
16.15-17.15 Yenilikler oturumu: Proksimal Hipospadias Halil Tuğtepe, Sümeyye Sözduyar
Ali Avanoğlu, Cenk Büyükünal, İbrahim Ulman, Murat Alkan
17.15-17.30 Hipospadias cerrahisinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri Bengüsu Mirasoğlu (Zoom)
  
30.11.2023
08.00-09.00 Bildiri Oturumu Deniz Demirci, Hasan Deliağa
08:00-08:05 SS-12 Passiflora Incarnatanın Testis Torsiyonunda İskemi-Reperfüzyon Hasarına Koruyucu Etkileri: Sıçan Modelinde Deneysel Bir Çalışma
08:05-08:09 SS-13 Testis Torsiyonu Tanı Ve Tedavisinde Türk Çocuk Cerrahisi Ve Çocuk Ürolojisi Uzmanlarının Yaklaşımının Belirlenmesi
08:09-08:15 Tartışma
08:15-08:19 SS-14 Testis Torsiyonunun Uykudan Uyanma Ve Mevsimlerle İlişkisi: 66 Pediatrik Olgunun Retrospektif Analizi
08:19-08:23 SS-15 Testis Torsiyonu Epididimorşit Ayrıcı Tanısında Hematolojik Parametrelerin Rolü
08:23-08:27 SS-16 Detorsiyon Uygulanan Testis Torsiyonlarında, Testis Atrofi İndeksinin Değerlendirilmesi
08:27-08:33 Tartışma
08:33-08:37 SS-17 İnmemiş Testis Lokasyonu Reorşiyopeksi Seansında Patent Prosesus Vaginalis Görülme Sıklığını Etkiler Mi ?
08:37-08:41 SS-18 Reorşipekside Etkilenen Testis Hacminin Karşı Testis Hacmine Oranı Testis Atrofisi Tanısında Kullanılabilir Mi?
08:41-08:46 Tartışma
08:46-08:49 SS-19 Deprem Sonrası Enkaz Altından Çıkarılan Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Skrotal Ödem : Konservatif Yönetim
08:49-08:52 SS-20 Kronik Orkalji Hastasının Takibi
08:52-08:55 SS-21 Adölesanda Kalınlaşmış Ve Heterojen İnflamasyon Bulguları Olan Spermatik Kord: Brucella Epididimoorşiti
08:52-09:00 Tartışma
09.00-09.45 Komplikasyon oturumu: Taş cerrahisi Keramettin Uğur Özkan, Bilge Türedi Sezer
– ESWL komplikasyonları ve çözümler Yaşar Issı
– URS komplikasyonları ve çözümler Numan Baydilli
– PNL komplikasyonları ve çözümler Ali Tekin
09.45-10.15 Kahve Molası
10.15-11.00 Münazara oturumu: Posterior Üretra Yaralanmaları Mustafa Küçükaydın, Ahmet Burak Doğan
– Erken cerrahi: Endikasyon ve Cerrahi Yaklaşım Abdurrahman Önen
– Geç cerrahi: Endikasyon ve Cerrahi Yaklaşım Ali Ersin Zümrütbaş (Zoom)
11.00-11.45 Nasıl yapıyorum oturumu: Endoskopik ve Açık Cerrahide Alternatif Çözümler, İpuçları ve Tuzaklar Cüneyt Günşar, Derya Yayla
– Eski köye yeni adet: Supin PNL Ali Sezer
– Pnömovezikoskopik Politano Leadbetter tekniği ile üreteroneosistostomi Beytullah Yağız
– Laparoskopik Mitrofanoff Cerrahisinde Apendiksi Hazırlama ve Retroperitoneal Alana Taşıma İpuçları Çiğdem Arslan Alıcı
– İdiopatik hematüri tedavisinde steroidli endoskopik yıkama Murat Alkan
– Perineal flepli ASTRA modifikasyonu Ahsen Karagözlü Akgül
11.45-12.30 Adli Tıp Oturumu: Peki ya komplikasyon olursa? Selami Sözübir, Erdem Özataman
– Çağlar Özdemir, Zeliha Ural Büyükbesnili
12.30-12.45 Çok merkezli çalışma yapmak ister misiniz? Nizamettin Kılıç, Emine Burcu Çığşar Kuzu, Sibel Tiryaki
13.00 KAPADOKYA BÖLGE TURU
ÖĞLE YEMEĞİ 13:00
TUR İÇİN HAREKET 13:30
UCHİSAR GÜVERCİNLİK VADİSİ (Yıkılmalarla terk edilen tüfler içerisine oyulmuş kaya evlerin güvercin evlerine dönüştürüldüğü vadide rehberin genel bir bilgi anlatımı.)
KALE (Kapadokya’ya hakim eski Roma Kalesi civarı genel görünüm)
ONXY‘in yapılışı ve atölyenin gezilmesi
GÖREME ESENTEPE PANORAMASI (Vadilerin kesiştiği Göreme Kasabasının güzel görünümü)
ZELVE PAŞABAĞI (Mantar kayaların yoğunluk kazandığı Aziz Simenos’un ölene kadar yaşadığı Kapadokya’nın en ilginç vadilerinden birinin ziyareti)
AVANOS (Yaklaşık 4000 yıldır insanların çanak-çömlekle uğraştığı eski ismi Venassa olan Avanos’ta Çanak atölyesinin ziyareti ve çanak yapılışı)
TUR SONU
    
01.12.2023
09.00-10.00 3N Oturumu: 46 XX KAH Fatih Akbıyık, Sadık Abidoğlu
– Neden her 46 XX KAH’a feminizan cerrahi yapmıyorum? Ahsen Karagözlü Akgül
– Ne zaman genitoplasti yapıyorum? Sevim Yener
– Feminizan cerrahiyi nasıl yapıyorum? Tuğrul Tiryaki
10.00-10.45 Bildiri Oturumu Şeref Selçuk Kılıç, Günay Ekberli
10:00-10:05 SS-22 Deneysel Over Torsiyonunda İbuprofen’İn Koruyucu Etkisi
10:05-10:09 SS-23 Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Karşılaştığı Deneyimler Ve Zorluklar: Niteliksel Bir Çalışma
10:09-10:15 Tartışma
10:15-10:18 SS-24 Lenfödeme Bağlı Kliteromegali: Kliteroplasti Ve Labioplasti Operasyonu
10:18-10:21 SS-25 Komplike Olmuş Bir Persistan Kloaka Olgusunun Yönetimi
10:21-10:25 Tartışma
10:25-10:28 SS-26 Hematokolposun Nadir Görülen Bir Nedeni: Mid-Vaginal Transvers Septum
10:28-10:31 SS-27 Ürogenital Sistemin Nadir Bir Anomalisi: Ohvıra Sendromu
10:31-10:35 Tartışma
10:35-10:38 SS-28 Nadir Görülen Over Tümörü: Ovarian Leiomyom
10:38-10:41 SS-29 Pediatrik Uterin Miyom: Nadir Bir Patolojinin Yönetimi
10:41-10:45 Tartışma
10.45-11.15 Kahve Molası
11.15-12.00 Çocuk Nefroloji Ortak Oturumu: Crush Sendromu Cüneyt Turan, Ahmet Gökhan Güler
– İsmail Dursun, İbrahim Halil Kafadar, Levent Demir
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-13.45 İnteraktif Oturum: Bu üretra normal mi? Sibel Tiryaki
– Güngör Karagüzel, Ünal Bıçakcı, Murat Uçar
13.45-14.30 Hemşirelik Derneği ortak oturumu: Spina bifida hastalarının mesane-bağırsak yönetimi Nizamettin Kılıç
– Doğakan Yiğit, Ezgi Altun Tanıl, Birsen Eroğlu
14.30-15.00 Kahve Molası
15.00-16.00 Bildiri oturumu Mustafa İmamoğlu, Arzu Canmemiş
15:00-15:04 SS-30 Nörojen Mesane Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu Ve İnsentif Spirometrinin Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışmanın Ön Sonuçları
15:04-15:08 SS-31 Kor Stabilizasyon Temelli Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Nörojen Mesane Disfonksiyonu Olan Çocukların Mesane Ve Bağırsak Semptomlarına Etkisi
15:08-15:12 SS-32 Nörojen Mesane Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Renal Skar Tespitinde İdrar Renalaz Tayininin Değeri
15:12-15:17 Tartışma
15:17-15:21 SS-33 Mesane & Bağırsak Disfonksiyonu, İnce Motor Becerileri Etkileyebilir Mi?
15:21-15:25 SS-34 Mesane & Bağırsak Disfonksiyonu Olan Çocukların El Dokunma Duyu Profilinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
15:25-15:30 Tartışma
15:30-15:34 SS-35 Alt Üriner Sistem Semptomları Olan Çocuklarda Pelvik Taban Sağlığı Merkezi’Nde Uygulanan Üroterapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
15:34-15:38 SS-36 Aşırı Aktif Mesanesi Olan Çocuklarda Üroterapi Ve Spesifik Üroterapi Tedavisinin Etkinliği: Klinik Deneyimimiz
15:38-15:42 SS-37 Monosemptomatik Enürezis Nokturnanın Desmopressin Tedavisi Sonrasında Tekrarlamayı Etkiyen Faktörler; Yaş, İlaç Formu, Tedavinin Aniden Kesilmesi
15:42-15:47 Tartışma
15:47-15:51 SS-38 Endoskopik Vur Tedavisinin Sonuçlarını Tahmin Etmede Görsel Değerlendirme Başarısızdır
15:51-15:55 SS-39 Gebelik Yaşına Göre Küçük Doğmak (Sga) , Vur’Un Endoskopik Tedavisinde Başarısızlık İçin Bağımsız Bir Risk Faktörüdür
15:55-16:00 Tartışma
16.00-17.00 Normal/Anormal Paneli: Mesane Sibel Tiryaki, Mehmet Uğur Yılmaz
– Normal mesane Israel Franco (Zoom)
– Anormal mesane Kerem Özel
20.00 Gala Yemeği – Crown Plaza
    
02.12.2023
09.00-09.45 GEPÜG oturumu: Robotik cerrahi Mazhar Utangaç, Gökçe Karlı
– Laparoskopinin yeterlilikleri ve sınırlılıkları Çiğdem Arslan Alıcı
– Robotun yeterlilik ve sınırlılıkları, olası ARGE alanları Ömer Barış Yücel
– Robotik URS: Zafer Tokatlı (Zoom)
09.45-10.30 Bildiri oturumu Mustafa Olguner, Hasan Çayırlı
09:45-09:49 SS-41 Çocuk Taş Hastalığında Yeni Trend: Supin Minyatür Perkütan Nefrolitotomi
09:53-09:58 Tartışma
09:58-10:02 SS-42 Çocuklarda Endoskopik Böbrek Taşı Tedavisinde Aspirasyonlu Üreteral Ve Renal Erişim Kılıfı İle İlk Deneyimlerimiz
10:02-10:05 SS-43 Üreter Darlığı Sonrası Apendiks İnterpozisyonu Uygulanan Pediatrik Hasta
10:05-10:10 Tartışma
10:10-10:13 SS-44 Renal Apse İnguinal Bölgeden Drene Olur Mu ?
10:13-10:16 SS-45 At Nalı Böbrek Anomalili Pediatrik Hastada Ksantogranülomatöz Piyelonefrit
10:16-10:20 Tartışma
10:20-10:23 SS-46 Ekstrarenal Wilms Tümörü: Olgu Sunumu
10:23-10:26 SS-47 Ekstragonadal Primer Retroperitoneal Germ Hücreli Tümör: Sürrenal Yolk Sac
10:26-10:30 Tartışma
10.30-11.15 Acun Gökdemir oturumu Mustafa Melikoğlu, Ayşegül Akbulut
– Son dönem böbrek yetmezliği Sibel Yel
– Uzun ömürlü periton diyaliz kateteri Alp Numanoğlu (Zoom)
– Böbrek nakli öncesi mesanenin hazırlanması Ali İhsan Dokucu
11.15 Asistanlar yarışıyor Yusuf Atakan Baltrak
11.30 Kapanış, dilek ve temenniler

Hemşirelik Programı

01.12.2023
09.00-09.30Açılış konuşması
09.30-10.00 Ürodinamide Temel PrensiplerBilge Türedi Sezer
10.00-10.30Ürodinamide  Temel  SorunlarAkın Kaya
10.45-11.15Kahve molası
11.15-12.00TAK standartlarıZeliha Metin
12.00-13.00Öğle yemeği
13.00-13.45İnteraktif Oturum: Bu üretra normal mi?Sibel Tiryaki
Güngör Karagüzel, Ünal Bıçakcı, Murat Uçar
13.45-14.30Hemşirelik Derneği ortak oturumu: Spina bifida hastalarının mesane-bağırsak yönetimiNizamettin Kılıç
Doğakan Yiğit, Ezgi Altun tanıl, Birsen Eroğlu
14.30-15.00Kahve molası
15.00-16.00Bildiri oturumuMustafa İmamoğlu, Arzu Canmemiş
16.00-17.00Normal/Anormal Paneli: MesaneSibel Tiryaki, Mehmet Uğur Yılmaz
Normal mesaneIsrael Franco (Zoom)
Anormal mesaneKerem Özel